Tematické okruhy školení ve skupině "PO - PUK -----------------------"


K dispozici jsou:

1 - Ročník - 1_Oddíl - PUK

1 - ROČ - 2_Díl - PUK

2 - ROČ _ 1 - Oddíl - PUK

2 - ROČ _ 2 - Oddíl - PUK

1 - ROČ-3_Díl - Komunikační prostředky

2 - ROČ_3_Oddíl_Společenské chování

2 - ROĆ_4_Oddíl_Sociologie v komunikaci

2 - ROČ_5_Oddíl_Komunikace v rodině

2 - ROČ -6_Oddíl_ Rétorika