Tematické okruhy školení ve skupině "U-IVT- Učební obory-----------"


K dispozici jsou:

1-Ročník-1_Oddíl_IVT

1 - Ročník - 2_Oddíl_IVT

1 - Ročník - 3_Oddíl_IVT

2 - Ročník - 1_Oddíl_IVT

2 - Ročník - 2_Oddíl_IVT

2 - ROČ - 3_Oddíl_IVT

3 - Ročník - 1 - oddíl_IVT

3 _ Ročník - 2- oddíl_IVT

3 - ROČ - 3 _ Oddíl_IVT