Tematické okruhy školení ve skupině "Programování (nepovinné)-----"


K dispozici jsou:

- Programování v Pascalu

1 _ PHP skriptování

2_ skripty PHP + MySQL

3_ OOP-základy objektového programování

4 _ Java

5 - C++ programování