Tematické skupiny


K dispozici jsou:

U-IKT- Učební obory-----------

PO, EK - IKT----------------------

LM + Z - TEG...---------------

PO - PUK -----------------------

LM - STR --------------------

Opravář ( 400 otázek k ZZ )--

Programování (nepovinné)-----

PO - DUP --------------------

K - ABO ---------------------